Liste fra FireFox

http://mail.yahoo.com/?.intl=us

Kobling til yahoo.com sin inlogginsside.

http://www.fantasticfiction.co.uk/

Innholdsrikt liste med info om forfattere - svært bra